Danske rejsende skal bruge en ESTA rejsegodkendelse til visumfri indrejse i USA. Man kan ansøge om en ESTA godkendelse online her. Her kan du finde svarene på alle de mest udbredte spørgsmål om hvordan du ansøger om ESTA.

Hvad koster ESTA

Prisen på en ESTA rejsegodkendelse afhænger af hvor du ansøger henne. Hvis du ansøger igennem den officielle hjemmeside er prisen $14 (USD). Denne pris omfatter to forskellige gebyrer:

 • Behandlingsgebyr: Dette gebyr på $4 opkræves for alle ansøgninger, uanset om de bliver godkendt eller afvist.
 • Autorisationsgebyr: Dette gebyr på $10 opkræves kun for godkendte ansøgninger.

Hvis du ansøger igennem en tredjepart, såsom f.eks. et rejsebureau, opkræves du typisk et servicegebyr oveni de konsulære omkostninger. Men hvis du gerne vil have dansksproget kundeservice kan det ikke desto mindre være en god ide at ansøge igennem en tredjepart, så du kan få hjælp til at udfylde din ansøgning korrekt.

Hvor længe gælder ESTA

En ESTA rejsegodkendelse har en gyldighedsperiode på op til 2 år. Hvis dit pas udløber inden da, udløber din ESTA godkendelse automatisk samtidig. Hvis nogen af oplysninger på dit pas ændrer sig, såsom dit navn eller nationalitet, udløber din godkendelse ligeledes også. Der er ikke nogen grænse for hvor mange gange du må rejse til USA med en ESTA godkendelse, så længe du ikke de facto opholder dig i USA.
Du kan opholde i op til 90 dage ad gangen í USA med en ESTA godkendelse. Disse 90 dage omfatter også ture til Canada, Mexico og de caribiske øer. Det er ikke muligt at forlænge opholdet mens du er i USA, udover i nødtilfælde.

Fornyelse af ESTA

Du kan forny din ESTA godkendelse når som helst. Når du indsender en ny ansøgning, bliver din eksisterende godkendelse automatisk overskrevet. Husk på at din ESTA godkendelse kun behøves at være gyldig ved indrejse, så du behøves ikke at forny din ESTA godkendelse medmindre din godkendelse udløber inden du ankommer i USA.
Husk også på at hvis du har fornyet dit pas, eller hvis nogen af oplysningerne i dit pas ikke længere er korrekte, så skal du også samtidig genansøge om ESTA.

Hvor længe går der før min ESTA bliver godkendt

For de fleste ansøgeres vedkommende bliver deres ESTA godkendelse godkendt indenfor allerede en arbejdsdag. Hvis din ansøgning bliver tildelt “pending” status kan der dog gå op til tre arbejdsdage før du får svar på din ansøgning. I visse tilfælde kan du også blive bedt om at fremvise yderligere dokumentation, før at din ansøgning kan blive færdigbehandlet.

ESTA spørgsmål

For at færdiggøre din ansøgning skal du besvare ni kvalifikationsspørgsmåle. Disse spørgsmål vedrører:

 • Fysiske og psyskiske handicap, stofmisbrug og smitsomme sygdomme.
 • Domme for forbrydelser resulterende i skade på ejendom eller personer.
 • Domme for forbrydelser vedørerende stoffer.
 • Terroristaktiviteter, spionage, sabotage og folkedrab.
 • Bedrageri eller misrepræsentation i forbindelse med visum til/indrejse i USA.
 • Arbejde i USA uden forudgående tilladelse
 • Tidligere afviste visa eller indrejser i USA.
 • Tidligere overskredne ophold i USA.
 • Tidligere ophold eller statsborgerskab i sortliste-lande.

Det er vigtigt at du nærlæser kvalifikationsspørgsmålene (som du i deres fulde længde i selve ansøgningsformularen), inden at du indsender din ansøgning. Dit svar på disse spørgsmål kan nemlig have angørende betydning for hvorvidt du får godkendt din ESTA ansøgning eller ej. Hvis du har rejst til et af sortliste-landene i forbindelse med en diplomatisk eller militær mission, kan du muligvis stadig godt ansøge om ESTA.

Hvor længe før afrejse bør jeg ansøge om ESTA

Som udgangspunkt bør du ansøge om ESTA så tidligt så muligt, således at du evt. stadig kan nå at ansøge om et visum hvis du bliver afvist. Hvis du er sikker på at din ansøgning bliver godkendt, så kan du nøjes med at ansøge et par uger inden check-in åbner. Husk dog på at gyldighedsperioden for din ESTA rejsegodkendelse begynder så snart din ansøgning bliver godkendt, hvorfor det heller ikke giver mening at ansøge alt for tidligt.

ESTA regler

Når du rejser på en ESTA rejsetilladelse, skal du være bekendt med en række indrejseregler.

 • Alle rejsende skal bruge et biometrisk pas (også kaldet e-pas). Dette er en type pas med en chip med den rejsendes pasoplysninger, fingeraftryk og foto. Alle danske pas udstedt siden 2012 er af denne type.
 • Du skal have en gyldig returbillet eller billet videre.
 • Rejseforbud grundet coronavirus: Man kan i øjeblikket ikke rejse til USA hvis man indenfor de sidste to uger har opholdt sig i bl.a. Schengenområdet.

Opdatering af ESTA

Det er kun muligt at opdatere følgende oplysninger i din ESTA rejsegodkendelse:

 • Emailadresse
 • Adresse i USA

Hvis oplysninger på dit pas ændrer sig, er du nød til at genansøge om ESTA.

Status på ESTA ansøgning

Når du ansøger om ESTA, bliver ens ansøgning enten godkendt med det samme, afvist, eller sat som “pending” (“afventer”). Hvis din ansøgning er blevet sat som “pending”, kan du løbende tjekke status på din ansøgning på hjemmesiden. Hvis status på din ansøgning er “pending”, betyder det typisk at din ansøgning er blevet udvalgt til manuel gennemgang, og at du muligvis skal besvare uddybende spørgsmål vedrørende din ansøgning.

Tidligere dømt

Hvis du er tidligere dømt, kan du muligvis få svært ved at indhente en ESTA godkendelse, alt afhængig af hvilken forbrydelse du er dømt for. Hvis du f.eks. har en dom vedrørende narkotika eller voldelige forbrydelser, vil din ESTA ansøgning formentlig blive afvist, og du bliver i stedet nød til at ansøge om et visum på den amerikanske ambassade.

Skal man have ESTA med i lufthavnen

Du behøves ikke at medbringe en fysisk kopi (f.eks. et udprint) af din ESTA godkendelse til lufthavnen. Flyselskaberne kan blot scannne dit pas, og indhente din ESTA godkendelse ud fra dit pasnummer. Med det sagt, så skal du have et gyldigt ESTA for at kunne tjekke ind på en flyadgang til USA, så det er vigtigt at du ansøger i god tid.

Hvornår skal man senest søge om ESTA

Der er teknisk set ikke nogen deadline, da man i bedste fald kan få svar på ens ESTA ansøgning allerede indenfor en time. Men det anbefales at du allersenest ansøger 72 timer inden check-in, således at du ikke misser din flyafgang hvis din ansøgning tildeles “pending” status.

ESTA for familie

Når du rejser til USA sammen med din familie, skal du ansøge om ESTA til alle familiemedlemmer, herunder også mindreårige. Alle tilrejsende til USA skal også bruge pas, uanset deres alder. Mindreårige kan ikke længere rejse på deres forældres pas.
Du skal som forælder også være opmærksom på at børn der rejser uden begge forældre, skal bruge en samtykkeerklæring fra den anden forælder.

Kan man forlænge sit ESTA

Nej, det er ikke muligt at forlænge en ESTA godkendelse. Hvis din ESTA udløber er din eneste mulighed at genansøge. Når du ansøger om en ny ESTA godkendelse, bliver din gamle ESTA automatisk overskrevet, så du behøves ikke at annulere din gamle godkendelse, da dette ikke er muligt.

Skal jeg bruge ESTA ved mellemlanding i USA

Ja. Alle der mellemlander i USA, uanset deres slutdestination, og uanset om de forlader lufthavnen eller ej, skal bruge en ESTA godkendelse. Også mindreårige rejsende skal bruge en ESTA godkendelse når de mellemlander i USA.

Hvordan ser jeg om min ESTA er godkendt

Når din ESTA ansøgning er blevet godkendt, modtager du en email med svaret på din ansøgning. Husk at tjekke spam-filteret på din emailklient, hvis du ikke har modtaget et svar indenfor tre arbejdsdage. Du kan også tjekke status på din ansøgning på hjemmesiden.

Kan jeg få ESTA som arbejdsløs

Ja. Din jobsituation har ingen indvirkning på din berettigelse til en ESTA godkendelse.

Min ESTA ansøgning afventer status

Hvis din ESTA ansøgning bliver tildelt “pending” (“afventer”) status, kan der gå op til tre arbejdsdage før du får svar på din ansøgning. Denne status skyldes at din ansøgning er blevet udvalgt til manuel gennemgang.

Kan jeg rejse til USA uden en ESTA

Den eneste måde at rejse visumfrit til USA som dansk statsborger er med en ESTA rejsegodkendelse. Alternativt kan du ansøge om f.eks. et B-1/2 besøgsvisum, men det tager typisk længere tid end at ansøge om ESTA.

Skal mine børn have ESTA

Ja, alle tilrejsende til USA skal bruge enten ESTA eller et visum. Ligeledes skal alle rejsende have deres eget pas.

Kan jeg få ESTA hvis jeg er handicappet

I de fleste tilfælde kan du som handicappet stadig godt ansøge om ESTA. Den eneste undtagelse er hvis dit handicap udgør en fare for enten din eller andres sikkerhed (eller tidligere har gjort). Vi anbefaler derfor at du nøje læser spørgsmålet (og konsultere hjælpeartiklen), inden du afgiver dit svar.

Kan jeg genbruge mit ESTA

Ja. I løbet af den 2-årige gyldighedsperiode, kan du rejse til USA lige så tit som du vil, så længe du ikke opholder dig kontinuerligt i USA.

Bør jeg vælge Gruppe eller Enkelt ansøgning?

Du kan vælge gruppe-muligheden, såfremt du ønsker at ansøge og betale på vegne af f.eks. en familie eller rejsegruppe.

Skal jeg bruge ESTA som forretningsrejsende?

Ja, hvis du rejser til USA på vegne af din arbejdsgiver, for f.eks. at deltage i en forhandling, kan du ansøge om ESTA. Hvis du ønsker at arbejde i USA som ansat i en amerikansk virksomhed, skal du ansøge om et arbejdsvisum.

Hjælp til formularen

Her kan du få hjælp til at udfylde ansøgningsformularen:

Kontaktperson

I ansøgningsformularen skal du angive en nødkontakt. Dette kan f.eks. være en ven eller familiemedlem i dit hjemland, eller en person i USA.

Hvordan indtaster jeg mellemnavn?

Du skal indtaste dit navn som det fremgår af den maskinlæsbare zone (MRZ) i bunden af dit pas. Typisk skal dit mellemnavn indtastes i fornavns-feltet, men sørg for først at tjekke dit pas.

Stat/Provins/Region

I dette felt skal danske rejsende blot indtaste deres region, såsom f.eks. “Hovedstaden”.

“Ugyldigt gadenavn” når jeg indtaster adresse

Hvis ansøgningsformularen ikke genkender dit gadenavn, og du er helt sikker på at du har indtastet den fuldkommen korrekt, kan du blot klikke videre, og så vil du blive spurgt om du er sikker på at du har angivet gadenavnet korrekt, hvortil du skal svare “Yes”.

Æ Ø og Å

Du kan ikke bruge Æ, Ø og Å i din ESTA ansøgning. I stedet skal du indtaste alle oplysninger nøjagtigt som de fremgår af dit pas. Som udgangspunkt skal Æ, Ø og Å indtastes som hhv. AE, OE og AA.

Hvad skal jeg udfylde i ansættelsesoplysninger?

Her skal du angive hvilket firma du arbejder for, adressen på din arbejdsplads og hvilken stilling du arbejder i.

Hvad skal jeg skrive i Fødselsregistreringssted

Med fødselsregistreringssted menes der det sted (typisk hospital) hvor du blev født. Hvis du ikke kan huske dette sted, står det også i dit pas.

Hvad er US Point of Contact (Kontaktperson)

Din amerikanske kontaktperson kan være f.eks. en ven eller familiemedlem, et hotel eller Airbnb vært. Hvis du kommer til at bo flere steder, så vælg enten det sted du kommer til at overnatte først, eller der hvor du kommer til at overnatte flest nætter.

Nationalt Identifikationsnummer

Danske ansøgere skal blot angive deres pasnummer, men ansøgere fra andre lande skal også angive deres nationale identifikationsnummer. Men for danske ansøgere er dette felt utilgængeligt, og dette er ikke en fejl, da danske ansøgere blot skal ignorere feltet.

Write A Comment